EĞİTİM
Giriş Tarihi : 20-03-2023 12:05

Can’t İle İlgili Cümleler Yazınız?

Can’t İle İlgili Cümleler Yazınız?

Can’t olumsuz cümleler yaparken kullanılır. Yapılması imkansız olan eylemleri ifade etmek için Can’t kullanılır.

Can’t ile yapılan cümlelerin yapısı şöyledir;

Özne+ can’t (can not) +Verb1 + Nesne

  • I can't swim (Yüzemiyorum)
  • You can not run (Koşamıyorsun)
  • My child can't read yet (Çocuğum henüz okuyamıyor)
  • She can not play piano (O piyano çalamıyor)
  • We can't go to the cinema tomarrow (Yarın sinemaya gidemiyoruz)
  • Ayşe can swim.Ayşe yüzebilir.
  • My brother can speak French.  Erkek kardeşim Fransızca konuşabilir.
  • My friend can play the guitar.  Arkadaşım gitar çalabilir.
  • My mother can dance. Annem dans edebilir.
  • I can skate. Paten yapabilirim.

Can’t ile ilgili cümleler
I can’t give you my car because it is broken. (Sana arabamı veremem çünkü bozuk.)

She can’t swim. (O yüzemez.)

He can’t speak English. (O, İngilizce konuşamaz.)

We can’t enter this room. It’s forbidden. (Bu odaya giremeyiz. Yasak.)

You can’t smoke here, but you can smoke in the garden. (Burada sigara içemezsin ama bahçede içebilirsin.)

James can’t drive car, but he can drive bike. (James, araba süremez ama bisiklet sürebilir.)

 

A baby can’t swim. (Bir bebek yüzemez.) (e beybi ken’t sivim.)

I can’t play the piano. (Ben piyano çalamam.) (ay ken’t pıley dı piyano)

She can’t speak French. (O Fransızca konuşamaz.) (şi kent sipik firenç.)

He can’t decide where to go for his holiday. (O tatil için nereye gideceğine karar veremez.) (hi kent disayd ver tu go for hiz holidey.)

A snake can’t walk. (Bir yılan yürüyemez.) (e sıneyk kent volk.)

A baby can’t talk. (Bir bebek konuşamaz.) (e beybi kent tolk.)

We can’t speak Russian. (Biz Rusça konuşamayız.) (vi kent sipik raşşın.)

They can’t afford to pay the bills.(Onlar,faturaları ödemeyi karşılayamazlar.) (dey kent effort tu pey dı bills.)

AdminAdmin