BİLGİ
Giriş Tarihi : 03-04-2023 11:37

Dünyanın En Büyük Sayısı Kaçtır?

Dünyanın En Büyük Sayısı Kaçtır?

Türkiye’de kullanılan sayı sayma programının limitine göre en büyük sayı aşağıdaki sayıdır.

99999999999999999999999999999999999999999999999999 9999999999999999999999999999999999999999999999999999 999 99999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999 999 99999999999999999999999999999999999999999999999999 99999999999999999999999999999999999999999999999999999 999999999999999999999999999999

450 basamaklı okunuşu ise:

dokuz yüz doksan dokuz senoktokatragintilyon dokuz yüz doksan dokuz senseptenkatragintilyondokuz yüz doksan dokuz sensexkatragintilyon dokuz yüz doksan dokuz senkenkatragintilyondokuz yüz doksan dokuz senkattuorkatragintilyon dokuz yüz doksan dokuz sentrekatragintilyondokuz yüz doksan dokuz sendokatragintilyon dokuz yüz doksan dokuz senunkatragintilyondokuz yüz doksan dokuz senkatragintilyon dokuz yüz doksan dokuz sennovemtrigintilyondokuz yüz doksan dokuz senoktotrigintilyon dokuz yüz doksan dokuz senseptentrigintilyon dokuz yüz doksan dokuz sensextrigintilyon dokuz yüz doksan dokuz senkentrigintilyondokuz yüz doksan dokuz senkattuortrigintilyon dokuz yüz doksan dokuz sentretrigintilyondokuz yüz doksan dokuz sendotrigintilyon dokuz yüz doksan dokuz senuntrigintilyon dokuz yüz doksan dokuz sentrigintilyon dokuz yüz doksan dokuz sennovemvigintilyondokuz yüz doksan dokuz senoktovigintilyon dokuz yüz doksan dokuz senseptenvigintilyondokuz yüz doksan dokuz sensexvigintilyon dokuz yüz doksan dokuz senkenvigintilyondokuz yüz doksan dokuz senkattuorvigintilyon dokuz yüz doksan dokuz sentrevigintilyondokuz yüz doksan dokuz sendovigintilyon dokuz yüz doksan dokuz senunvigintilyondokuz yüz doksan dokuz senvigintilyon dokuz yüz doksan dokuz sennovemdesilyon dokuz yüz doksan dokuz senoktodesilyon dokuz yüz doksan dokuz senseptendesilyondokuz yüz doksan dokuz sensexdesilyon dokuz yüz doksan dokuz senkendesilyondokuz yüz doksan dokuz senkattuordesilyon dokuz yüz doksan dokuz sentredesilyon dokuz yüz doksan dokuz sendodesilyon dokuz yüz doksan dokuz senundesilyondokuz yüz doksan dokuz sendesilyon dokuz yüz doksan dokuz sennovemtilyondokuz yüz doksan dokuz senoktotilyon dokuz yüz doksan dokuz senseptentilyon dokuz yüz doksan dokuz sensextilyon dokuz yüz doksan dokuz senkentilyondokuz yüz doksan dokuz senkattuortilyon dokuz yüz doksan dokuz sentretilyondokuz yüz doksan dokuz sendotilyon dokuz yüz doksan dokuz senuntilyon dokuz yüz doksan dokuz sentilyon dokuz yüz doksan dokuz novemnonagintilyondokuz yüz doksan dokuz oktononagintilyon dokuz yüz doksan dokuz septennonagintilyon dokuz yüz doksan dokuz sexnonagintilyon dokuz yüz doksan dokuz kennonagintilyondokuz yüz doksan dokuz kattuornonagintilyon dokuz yüz doksan dokuz trenonagintilyon dokuz yüz doksan dokuz dononagintilyon dokuz yüz doksan dokuz unnonagintilyondokuz yüz doksan dokuz nonagintilyon dokuz yüz doksan dokuz novemoktogintilyondokuz yüz doksan dokuz oktooktogintilyon dokuz yüz doksan dokuz septenoktogintilyondokuz yüz doksan dokuz sexoktogintilyon dokuz yüz doksan dokuz kenoktogintilyondokuz yüz doksan dokuz

 

Ancak unutmayın ki en büyük diye bir sayı yoktur. Rakamların yanına yazdıkça sonsuza kadar gider ve sürekli en büyük sayı değişir.Sonsuz sayı da bir rakam olmadığı için dünyanın en büyük sayısı sonsuz sayıdır demekte yanlış olur.

Kaynak: Tubitak

Aslında bu tübitak sitesindeki türkçe sayıyı yazıya dönüştüren programın yazabildiği en büyük sayıdır.
Türkçede 10^447 ‘nin sözcük karşılığı senoktokatragintilyon’dur. Uzun sayıların okunuşları anlaşılacağı gibi Türkler’in uydurduğu sözcükler değil Dünya’da genel kullanımın Türkçe okunuşudur.

Gerçekte Dünya’da iki türlü büyük sayı okuma sistemi kullanılır. Kısa ölçek ve uzun ölçek. Türkiye, Bulgaristan, Endonezya, Estonya, Letonya, İsrail, İran ve Rusya ile birlikte kısa ölçeği uzun ölçeğin milyar’ıyla birlikte kullanır. Ölçeklerde milyon’dan sonraki basamakların okunuşu değişir. Kısa ölçekte milyon, bilyon, trilyon, kuatrilyon, kuintilyol, sekstilyon şeklinde üçlü basamaklar ilerler. Uzun ölçekte ise milyon, bin milyon(ya da milyar), bilyon, bin bilyon, trilyon, bin trilyon (trilyar) şeklinde üçlü basamaklar oluşturulur. Yani sözgelimi uzun ölçeğin trilyonu kısa ölçekte sekstilyona tekabül eder.

İngilizce konuşulan ülkeler genelde kısa ölçeği kullanırken, diğer birçok ülke uzun ölçeği kullanır.Dünya’da hem kısa hem uzun ölçeği birarada kullanan tek ülke ABD kontrolündeki Porto Riko’dur.

Çin, Japonya, Pakistan, Hindistan ve Kore ise kendi büyük sayı yazımlarını kullanırlar.Bu ölçeklerin dışında googol 10^100 googolplex ise 10^googol anlamına gelir.

AdminAdmin