BİLGİ
Giriş Tarihi : 27-03-2023 10:26

Hangi Meslek Türü Hangi Ekonomik Faaliyetin Alanındadır?

Meslekler insanların ihtiyaçlarına göre zaman içinde farklı değişimler göstermektedir. Zamanında çok kıymetli olan meslekler yıllar sonra yok olmuş gitmiştir. Ekonomik faaliyetlerin yapılabilmesi için gerekli iş gücü ve bu işleri yapacak insanlara ihtiyaç duyarız. Bu alanlarda faaliyet gösteren meslek grupları kısaca şu şekilde örneklendirebiliriz.

Hangi Meslek Türü Hangi Ekonomik Faaliyetin Alanındadır?

Birincil Ekonomik Faaliyetler
Birincil ekonomik faaliyetler doğadan doğrudan elde edilen ve genelde sanayiye hammadde sunan faliyetlerdir. Bu faaliyetlerde çalışanların oranı giderek azalmaktadır.
Birincil faaliyetleri şu şekilde örneklendirebiliriz.

 1. Çiftçilik
 2. Ormancılık
 3. Hayvancılık
 4. Balıkçılık
 5. Madencilik
 6. Avcılık
 7. Toplayıcılık

İkincil Ekonomik Faaliyetler
İkincil faaliyet yeni bir ürün imal etmek, insanların kullanımına sunmaktır. Küçük el sanatlarından enerji üretimine kadar bütün hammaddelerin işletimi bu faaliyetler arasındadır.
İkincil faaliyetleri şu şekilde örneklendirebiliriz.

 1. Mobilyacı
 2. Dokuma
 3. Demirci
 4. Deri, giyim sanayi
 5. Fırıncı
 6. Makine sanayi
 7. Besin sanayi
 8. Kimya sanayi
 9. Çimento
 10. İnşaat
 11. Cam
 12. Enerji üretimi
 13. Seramik sanayi
 14. Maden sanayi
 15. Otomotiv
 16. Elektrikli aletler

 

Üçüncül Ekonomik Faaliyetler
Üçüncül faaliyetlerde hizmet üretimi vardır. Üçüncül faaliyetleri şu şekilde örneklendirebiliriz.

 1. Eğitim
 2. Pazarlama
 3. Sağlık
 4. Muhasabe
 5. Turizm
 6. Bankacılık
 7. Ulaşım
 8. Ticaret
 9. İletişim
 10. Eğlence
 11. Hukuk
 12. Güvenlik
 13. Giyim
 14. Gıda
 15. Ev eşyalarının satışı


a)Ticaret
Belirli bir kazanç sağlamak amacıyla her türlü mal ve hizmetin alım satımına ticaret denir.


b)Turizm
İnsanların gezip görmek, dinlenmek, eğlenmek, spor, sağlık, kutsal yerleri ziyaret gibi çeşitli amaçlarla yaptıkları gezi faaliyetlerine denir. Kıyı turizmi, sağlık turizmi, kış turizmi gibi turizm türleri vardır. Otel yöneticiliği ve işletmeciliği, rehberlik, kayak öğretmenliği, animatörlük, aşçılık, garsonluk, barmenlik, dansçılık gibi çok sayıda iş imkanı sunar.

Dördüncül Faaliyetler
Ekonomik faaliyetlerde meydana gelen değişimin bir sonucu olarak üçüncül ekonomik faaaliyetler içerisinde dördüncül ve beşincil ekonomik faaliyet alanları ortaya çıkmıştır. Dördüncül ekonomik faaliyetlerde bilginin toplanması, yayılması, işlenmesi, işletme ve kurumların kontrol ve yönetimi alanlarında çalışılmaktadır.

Beyaz yakalılar denilen, hizmet içeren;

 1. Eğitim
 2. İşletme
 3. Bilgi işleme
 4. Araştırma hizmetleri
 5. Donanım – Yazılım hizmetleri
 6. Reklamcılık
 7. Grafik tasarımcılığı
 8. İnternet hizmetleri
   

Beşincil Ekonomik Faaliyetler
Beşincil ekonomik faaliyetler kamu ve özel sektörde, büyük organizasyon ve işletmelerde üst düzey karar verme ve yönetim faaliyetlerinde görevlidirler.

 1. Kamu ve özel sektörlerdeki yöneticilikler,
 2. İcra kurulu başkanlıkları
 3. Ulaşım
AdminAdmin