EĞİTİM
Giriş Tarihi : 28-06-2024 16:50

Hizmet Sınıfının Değiştirilmesi Nasıl Yapılıyor?

Hizmet sınıfının değiştirilmesi durumu

Hizmet Sınıfının Değiştirilmesi Nasıl Yapılıyor?

Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisinde yer alan “Hizmet sınıfının değiştirilmesi” maddesi kapsamında; “Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, Akademi tarafından eğitime alınır. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan Bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır.” hükmü yer almaktadır.

“Hizmet sınıfının değiştirilmesi” maddesinin gerekçesi nedir?

Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisinde ilgili maddenin gerekesine bakarsak; “Madde ile Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen öğretmenlerin Akademide eğitime alınması, eğitim sonrasında ilk denetim ve incelemeyi yapanlar dışındaki Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından yapılan yeni denetim ve inceleme sonucunda da yetersizliği tespit edilenlerin hizmet sınıflarının değiştirilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenlemeyle tüm öğrencilere nitelikli eğitim verilerek eğitimde imkân ve fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitli nedenlerle görevini yapamayacak hâle gelen öğretmenlerin korunması amaçlanmaktadır.” hükmü yer almaktadır.

 

Kaynak: sorogretmenim

Handan TaşgınHandan Taşgın