EĞİTİM
Giriş Tarihi : 27-03-2023 18:07

Liselerde Devamsızlıktan Kaç Günle Sınıfta Kalınır?

Liselerde Devamsızlıktan  Kaç Günle Sınıfta Kalınır?

Daha önceki yönetmeliğe göre 20 gün özürlü, 20 gün özürsüz ve 5 gün idari izinli olmak üzere lise öğrenciler 45 gün devamsızlık hakkı tanınmaktaydı. Lakin yeni yönetmelikte Lise öğrencilerine devamsızlık hakkı azaltılarak; 10 gün özürsüz, 20 gün özürlü toplamda 30 gün devamsızlık hakkı verilmiştir.  Özürsüz olarak öğrenciler 10 günden fazla devamsızlık yapmaları durumunda sınıf tekrarı yapmak zorunda kalırlar.

Yönetmeliğin 36. maddesinin 5. fıkrasına göre ortaöğretim kurumlarında:

Devamsızlık süresi özürsüz (raporsuz) olarak 10 gün, özürlü (raporlu) olarak 20 gün olmak üzere toplamda 30 gündür.

Ancak aşağıda sayacağımız bazı özel durumlarda bu süre 60 güne kadar uzayabilir. Bu süreyi aşan öğrenciler, başarı durumları ne kadar iyi olursa olsun derslere devam edemez ve bir sonraki öğretim yılında aynı sınıfı tekrar ederler.

 

…………………………………………………………………………………………….. Lisesi Müdürlüğü’ne

Velisi bulunduğum… numaralı… isimli… sınıfında öğrenim gören öğrencinin… tarihinde yaptığı devamsızlık bilgim dahilindedir. … sebepten dolayı belirtilen tarihte okula gelememiştir.

İzinli sayılması ve gereğinin yapılmasını arz ederim.

Adres:….....................                                                                                                                                                                      Veli Adı- Soyadı:

İmza.......................

AdminAdmin