EĞİTİM
Giriş Tarihi : 12-03-2023 10:20   Güncelleme : 12-03-2023 10:28

Makale Nasıl Yazılır?

Günümüzde bir çok kişi kendi blog sitesine ya da okulda verilen bir ödev ile makale ve kompozisyon yazmayı istiyor. Fakat bunun nasıl olacağı ile ilgili teknik bilgiye sahip olmadığı için ortaya çıkan eser kendisini bile tatmin etmiyor. Peki iyi bir makale hazırlamak için neler yapmak gereklidir

Makale Nasıl Yazılır?

Kaliteli bir makale yazmak için yapılası gerekenler

  • Seçeceğiniz konu bugün ve yarın yaşanması beklenen konular olmalıdır. Geçmiş konular ilgi çekici özelliğe sahip olmadıkça okuyucuyu cezbetmeleri pek mümkün değildir.
  • Makaleyi yazarken sık sık kendi düşüncelerinize dair eklentiler yapmalısınız. Bunu yaparken kişisel amaçlarınızı makalenin önüne geçecek boyutta ele almamalısınız.
  • Makaleyi yazarken tek bir konu üzerinde yoğunlaşın. Amaç iyi bir makale yazmak ise makaleye has bir başlık ve başlığa has iyi düşünceler yazmak zorundasınız.
  • Yazınızda fazla yabancı sözcük kullanmayın. Bunu yaptığınız takdirde okuyucu makaleden sıkılır ve sayfayı kapatabilir.
  • Makale içerisinde günlük yaşamdan örnekler vererek daha çok dikkati toplamayı hedefleyin, ayrıca okunaklı olmasınada özen gösterin.
  • Ele alınan konudan bahsederken olabildiğince konuyu zengin tutmaya olanak tanıyacak bir sunum ve üslup kullanın. Fakat konuyu amacından uzaklaşmadan sürdürmeye devam edin, çünkü ne kadar süslerseniz amacından da bir o kadar uzaklaşırsınız.
  • Makale türü göz önünde bulundurulmalı, okuyucuyunun belirlediği değil okuyucunun belirlendiği ve hedef alındığı, amacına ulaşacak bir makale yazılması için gereklidir.
  • Noktalama imla kurallarına mutlaka bağlı kalmaya özen gösterin. Çünkü yanlış bir yazı okuyucunun dikkatini dağıtacaktır.
  • Tüm metaryalleri yerinde ve doğru kullanmalısınız.

Bir düşünceyi ortaya koyup savunmak yada bir konu hakkında bilgi vermek için yazılan yazılara makale denir. Makale üç bölümden oluşması gerekir. Bunlar;

Makaleyi yazmadan önce konu hakkında araştırma yapılmalıdır ve konuya iyice hakim olunmalıdır. Daha sonra giriş gelişme ve sonuç bölümleri uygun bir şekilde yazılmalıdır. Şimdi makale yazarken dikkat etmeniz gerekenleri maddeler halinde verelim ve ardında giriş, gelişme ve sonuç bölümünü nasıl yazacağınızı aktaralım;

Giriş, Gelişme ve Sonuç Bölümleri
 

Giriş Bölümü

Makale de çoğu yazı türünde olduğu gibi giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden meydana gelir. Giriş bölümünde makalenin konusu hakkında kısaca bilgi verilir. Bu bölüm makalenin en kısa olması gereken bölümüdür. Bunun nedeni okuyucunun makaleyi okuması için gerekli kısmın bu bölüm olmasıdır ve bu bölümde makalenin konusu net bir şekilde anlatılmalıdır.

Gelişme Bölümü

Gelişme bölümünde konu hakkında bilgi vermek için türlü yöntemlere başvurulur. Konu hakkında detaylı bilgi vermek, savunulan tezin haklılığını ortaya koymak için kanıtları gözler önüne sermek, makalenin amacını daha iyi anlatabilmek için örnekler vermek ve karşılaştırmalarda bulunmak bu yöntemler arasındadır. Tüm bunların yanı sıra makale yazarı gelişme bölümünde kendi düşüncelerini de belirtmekten geri durmaz. Gelişme bölümü bir bakıma makalenin gövdesini oluşturur ve bu yüzden ne kadar çok bilgi verilir ve ispatta bulunulursa makalenin doğruluğu ve güvenirliği o kadar fazla olur.

Sonuç Bölümü

Sonuç bölümü gelişme bölümünün nihayete erdirildiği ve artık kesin bir karara bağlandığı kısımdır. Bu bölümde makale yazarı dilerse anlattıkları hakkında küçük bir derleme yapabilir. Fakat bu bölümün de giriş bölümü gibi kısa ve net olması gerektiğinden dikkatli olunması ve sonucun toparlayıcı bir şekilde okuyucuya sunulması gerekir.

Giriş, gelişme ve sonuç bölümleri oluşturulduktan sonra makaleye bir başlık verilir. Bu başlık dikkat çekici olması gerektiği kadar konuyu ve anlatılanları en iyi şekilde yansıtmalıdır.

AdminAdmin