BİLGİ
Giriş Tarihi : 06-04-2023 07:27

Matematikçilerin Tarihteki Kronolojik Sıralaması

Matematik Tarihçileri Kronolojisi

Matematikçilerin Tarihteki Kronolojik Sıralaması
 • Thales (M.Ö. 624-546)
 • Pythagoras (M.Ö. 570-495)
 • Euclid (M.Ö. 325-265)
 • Archimedes (M.Ö. 287-212)
 • Brahmagupta (MS 598-670)
 • Al-Khwarizmi (MS 780-850)
 • Leonardo Fibonacci (MS 1170-1250)
 • Omar Khayyam (MS 1048-1131)
 • Isaac Newton (1642-1727)
 • Carl Friedrich Gauss (1777-1855)
 • Srinivasa Ramanujan (1887-1920)

İkinci Grup Matematikçiler Kimlerdir

 • Johann Müler (1436-1476),
 • Cardano (1501-1596),
 • Descartes (1596. 1650),
 • Fermat (1601-1665),
 • Pascal (1623-1662),
 • Newton (1642-1727),
 • Leibniz (1646-1716),
 • Leibniz (1646-1716),
 • Mac Loren (1698-1748),
 • Bernoulliler (Bu aileden sekiz ünlü matematikçi vardır. Bunlar; Jean Ber-noulli l667-1748, Jacques Bernoulli 1654-1705, Daniel Bernoulli 1700-1782…),
 • Euler (1707-1783),
 • Gespard Monge (1746-1818),
 • Lagrance (1776-1813),
 • Joseph Fou-rier (1768-1830),
 • Poncolet (1788-1867),
 • Gauss (1777-1855),
 • Cauchy (1789-1857),
 • Lobaçevski(1793-1856),
 • Abel (1802-1829),
 • BooIe (1815-1864),
 • Riemann (1826-1866),
 • Dedekind (1831-1916),
 • H. Poincare (1854-1912)
 • Cantor (1845-1918)
AdminAdmin