BİLGİ
Giriş Tarihi : 26-05-2023 09:01

Milletvekili Yemin Metni

TBMM açışışında yeni milletvekili olanlar hangi yemin metnini okurlar

Milletvekili Yemin Metni

MİLLETVEKİLİ YEMİN METNİ


Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve
şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve
Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve
adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması
ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve
şerefim üzerine ant içerim

AdminAdmin