BİLGİ
Giriş Tarihi : 17-04-2023 14:28

Psikiyatrist Ne İş Yapar?

Psikiyatrist ve Psikolog arasındaki fark nedir?

Psikiyatrist Ne İş Yapar?


Psikiyatrist kelimesi latince kökenli bir kelimedir ve ruh doktoru anlamına gelmektedir.Yani psikiyatrist ruh doktorudur.
Ruhumuz da bizi biz yapan uhrevi bir yapılanmadır. Ruhumuz da insan ilişkilerini,toplumsal ilişkileri ve ailesel ilişkileri ayarlar ve davranışlarımızı düzenler. Psikiyatrist, çok küçük günlük stresler karşısında oluşturduğumuz reaksiyonlara dahi çözümler bulmaya çalışır.Psikiyatrist ağır ruhsal hastalıkları tedavi edebildiği gibi sıradan günlük olaylar sırasında oluşan sorunları da ele alır. AmaPsikiyatrist asla insan düşüncesini yönlendiren kişi değildir. Çünkü, düşünceleri yönlendirmek insanın sorunlarını çözmesinde yapılacak en büyük yalnışlardan birisi olabilir. Psikiyatrist sadece kişinin kendisini tanımasını sağlar ve kişinin kendi doğrularını bulmasına yardımcı olur. Psikyatrist sadece ilaç vermez. verse dahi, sonrasındaki psikoterapi ( konuşma tedavisi ) sürecini götürür. Psikiyatrist deli doktoru değildir. Kaldı ki "delinin" tanımı kullanılan amaca göre çok farklı ; iyi ve kötü anlamlar içeren bir kavramdır. Psikiyatrist koordinatördür. Ruh sağlığıyla ilgilenen bir ekibi de yönlendirebilir.Ruh ve ruhsal durumlar davranışlarımızı belirler. Bu uhrevi yapı ve ruhsal durumlar her türlü davranışı, duygularımızı, toplumu, toplumlar arası ilişkileri ve hatta tarihi oluşturan temel faktördür.


Psikiyatrist davranışları belirler
Psikiyatrist bir belirtinin ruhsal kökenli mi yoksa bedensel bir neden mi kaynaklandığını her zaman ayırmak zorundadır.
Psikiyatrist sadece kendisine başvuran kişiyle ilgilenmez; o kişinin çevresindeki insanları da ikna etmek zorundadır. (Akrabalar , anne , baba, kardeşler vs.)
Psikiyatrist sadece bireysel görüşme değil grup terapisi de yapar. Psikiyatrist sorgulamaz ve anket gibi arka arkaya soruları yöneltmez. Psikiyatris hastasıyla insani ilişkiye geçer. Psikyatrist sadece kelimerle oynamaz ve insanın emosyonel alt yapısını, yani bir bütün olarak insanı algılar. Psikiyatrist insandır ve insani değerlerle konuşur. Psikiyatrist toplumu yönlendirme yeteneğine sahiptir ki zaten toplum bireylerden ibarettir. Psikiyatrist iyi bir klinisyendir. Gerektiğinde yoğun ölümcül klinik müzmin gidişli hastalıkları da (ölüm ihtimali %30 olan alkol bırakma sendromu -delirium tremens- ağır madde kullanımı ve youğun bakımı gibi). Psikiyatrist elektro şok tedavisi de yapabilir. Davranışlar topluma göre çok değişkenlik gösterebilir ve psikiyatrist toplumu yakından incelemek zorundadır. Psikiyatrist bilim insanıdır ve insan ruhunda sadece yüce yaradanın bileceği dini inanç ve görevleri konuşmaz. Buna paralel olarak yine insan ruhunda kişiden kişiye çok değişkenlik gösteren siyasi görüşleri tartışmaz, tartışmaya bile açmaz hatta siyasi terim bile kullanmaz. Çünkü psikiyatris bir doktordur ve herkese eşit hizmet etmek zorunda olduğunu unutmamalıdır. Psikiyatrist normalliği temsil eder ve bu nedenle de örnek davranışlar sergilemek zorundadır. Toplum dışı davranışlar ve popüler kültürün getirdiği, gerek siyasi gerekse yozlaşmış kavramlardan uzak durmak zorundadır. Psikiyatrist kişiler arası iilişkiler temelinde grup terapileri, cinsel terapiler, aile terapileri ve bireysel terapleri uygular. Her psikiyatrist aile terapisi ve cinsel terapi yapma tecrübesi ve deneyimine sahiptir ve bu özel bilgi alanı değildir. Ayrıca psikiyatride görülebilecek tüm hastalık gruplarını sayıp özel ilgi alanlarına dahil etmek psikiyatristin doktorluğuyla uyumlu değildir. Kısacası doktorlar zaten yaptıklar işleri özel ilgi alanı olarak göstermezler, gösterdikleri taktirde yasa önünde suçludurlar. Psikiyatrist şarlatan değildir.Psikiyatrist sözlerine çok dikkat etmek zorundadır. Bir amaca ulaşmayan toplumda çok kabul gören ve kulağa hoş gelen cici kavramlardan uzak durmak zorundadır. Aksi taktirde herkese tavsiye veren köy kahvesi müdavimlerinden farkı kalmaz. Vatan millet sakarya edebiyatı yapmaz zaten gerçek bir vatansever olması beklenir.ç. Bunu da konuya komşuya bağlamaz. Psikiyatrist siyasi kavramlar üretmez. Psikiyatrist kendini bilmelidir. Çünkü herkesin bir uzmanlığı olduğunu bilir ve siyasetçiye siyasetin nasıl olması gerektiğini gösteren bir gaflete düşmez. Psikiyatrist komik olmak zorunda değildir. Psikiyatrist anlaşılmaz kelimeler kullanarak ne dediğini bilmez hale gelmemelidir. Kaldı ki psikiyatri bir felsefe değildir ve psikiyatrist de bir bilgi adamı değildir. Suni desteklerle gelnmiş bir yerde şımarmamak ve düşüncelerinde aşırı mantıksız olmamak zorundadır.Psikiyatrist vücut diline de önem vermek zorundadır. Bu anlamda her zaman dinamik, olduğu gibi görünmek ve yersiz karizma ve yaratıcı olma çabalarından kaçınmak zorundadır. Bu karizmatik davranış insanları çok etkilemekle beraber gerçek tedavide sonuca ulaşmada sakıncalar yaratabilir.Psikiyatrist liderdir ve belirli bir bilim insanıdır. Kuralları uygulamakla yükümlüdür. Şöyle ki ; günlük hayatında zaten tavizlerinden dolayı ruhsal rahatsızlığı oluşmuş insanlara bunu göstermek zorundadır. Psitiyatrist telepatik bir alyans kurar ve bu alyans ve anlaşma çerçevesinde hareket ederek hastasının de bu anlaşmayı uygulaması konusunda destekleyerek kişinin günlük yaşamındaki boşverciliklerinden kaynaklanan psikopatolajilerini gidermek zorundadır. Yani psikiyatrist sözünde durur ve hastasının da sözünde durmasını ister. İnsan beyni şu anda evrende bilinen en muhteşem oluşumdur. Ama bu muhteşem yapı çoğu zaman yanlışlıklar ve rahatsızlıklara yol açıcı bir özelliğe sahiptir. insanlar çok değişik yapıda olabilirler. Aynı zamanda psikiyatrik rahatsızlıklar da çok değişik yapıda olabildiği gibi kişiden kişiye çok değişkendir. Psikiyatrist bir iletişim uzmanıdır, ve insanların iletişimi konusunda söz sahibidir. Sadece ağır ruhsal bozuklukları değil, küçük sürtüşmelerden doğan ani tepkileri de değerlendirip tedavi etmek zorundadır. sonuçta herkes psikiyatrist sayılabilir ve bu kişinin akıl hastası anlamına gelmez.

AdminAdmin