EĞİTİM
Giriş Tarihi : 02-07-2024 10:35   Güncelleme : 02-07-2024 10:42

Yazılı Sınava Başvuru Şartları Nelerdir?

YÖNETİCİLİKTE YAZILI SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Yazılı Sınava Başvuru Şartları Nelerdir?

Yazılı sınava başvuru şartları nelerdir?

 Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler için yazılı sınava Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin 5, 6 ve 7’nci maddelerinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar başvuruda bulunabilecektir. Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme
Yönetmeliğinin 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; “Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak” hükmü yer almaktadır.
Bu sürenin hesaplanmasında; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi
kapsamında sözleşmeli öğretmenlik, asker öğretmenlik, yıllık izin, hastalık izni ve aylıksız izinde geçen sürelerin tamamı değerlendirilecektir. Sürenin hesabında; ders yılının son günü (Karne günü 14 Haziran 2024) tarihi esas alınacaktır.

Not: İki yıl dolmamasına rağmen sınava başvuru yapan adaylar oluyor. Bu durum ÖSYM sistemi ile Bakanlık sistemi arasındaki koordinasyonsuzluktan kaynaklı. 2 yılı dolmayan öğretmenin EKYS’ye başvurmaması gerekir, tespiti halinde iptal edilir.


Yazılı sınavda 60 ve üstü alanlar başarılı sayılacaktır.

Handan TaşgınHandan Taşgın