EĞİTİM
Giriş Tarihi : 27-06-2024 11:57

Yeni ÖMK'ya Göre İdareci Olmak İsteyenler Eğitime Alınacak mı?

YENİ ÖMK'YA GÖRE İDARECİ OLMAK İSTEYENLER EĞİTİME ALINACAK MI?

Yeni ÖMK'ya Göre İdareci Olmak İsteyenler Eğitime Alınacak mı?

Öğretmenlik meslek kanunu (ÖMK) yeni hali meclise sunuldu. Sunulan yeni ÖMK taslağıyla birlikte, MEB'e bağlı devlet okullarında yönetici olmak isteyenleri, ne gibi bir süreç bekliyor? Okul idarecisi olmak isteyenler, eğitime tabi tutulacak mı? Yeni ÖMK ile birlikte, yönetici olma kriterleri neler olacak? ÖMK'da ne gibi değişiklikler yaşanacak? 

Yeni ÖMK Meclise Sunulan metin de ilgili madde şu şekilde yer almaktadır. 
Yönetici görevlendirme 

MADDE 21- (1) Eğitim kurumu müdürü veya müdür yardımcısı olarak ilk defa  görevlendirilecek adaylar, Akademi tarafından düzenlenen yönetici yetiştirme programına  alınır. Bu programa katılacak yönetici adayları yazılı ve/veya sözlü sınavlardan 60 ve üzerinde   puan alanlar arasından puan üstünlüğüne göre belirlenir. Yazılı ve sözlü sınavın birlikte  
yapılması hâlinde başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak  belirlenir.  
(2) Yönetici yetiştirme programına alınanlardan bu program sonunda yapılan yazılı sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır. Bunlar tercihleri de dikkate alınarak bu   fıkraya göre yapılan yazılı sınavda alınan puan üstünlüğüne göre vali onayı ile yönetici olarak  
görevlendirilir.  
(3) Yöneticiler dört ders yılı için görevlendirilir. Yöneticiler aynı eğitim kurumunda aynı   ünvanla en fazla sekiz ders yılı görev yapabilir.  
(4) Yöneticilerin aynı eğitim kurumunda veya bir başka eğitim kurumuna yeniden   yönetici olarak görevlendirilmelerinde Bakanlıkça belirlenecek başarı ölçütleri dikkate alınır.  
Bu madde kapsamındaki görevlendirmeler özlük hakları, atama ve terfi yönünden kazanılmış hak doğurmaz.
(5) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak şartlar, yöneticilerin aynı eğitim   kurumunda veya bir başka eğitim kurumuna yeniden yönetici olarak görevlendirilmeleri ve bu  
görevlendirmelerde esas alınacak başarı ölçütleri, Akademi tarafından verilecek eğitimler,   uygulanacak sınavlar ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça  
çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.

Handan TaşgınHandan Taşgın