EĞİTİM
Giriş Tarihi : 25-06-2024 10:54

Yöneticilik Başvuruları İçin Süre Hesaplaması

MEB'de yönetici olmak için, öğretmenlikte geçen süreler nasıl hesaplanır? Yöneticilikte süre hesaplaması nasıl yapılıyor?

Yöneticilik Başvuruları İçin Süre Hesaplaması

MEB'de yöneticilik sınavına girecek olan adaylardan istenen şartlar şu şekilde?
Öğretmenlikte geçen her bir yıl için: 1 Puan
Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezleri alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şefliğinde geçen her bir yıl için: 2 Puan
Kurucu müdür, müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen her bir yıl için : 2 Puan
Müdürlükte ve Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında şube müdürü veya üstü kadrolarda geçen her bir yıl için: 4 Puan
Hizmet Puanının: %3'ü
Sürelerin Hesaplanmasında:
Bir aydan az süreler değerlendirmeye alınmayacaktır
Yöneticilikte (kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlik dahil) geçen hizmet süreleri ile aylıksız izinli olarak geçirilen süre ve öğretmenlikte geçen hizmet süresinin hesabında dikkate alınmayacaktır.
Asker öğretmen olarak Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında geçirilen süreler öğretmenlikte geçmiş sayılacaktır.
Özel okullarda görev yapılan hizmet süreleri öğretmenlikte ve yöneticilikte geçen süreler kapsamında değerlendirilecektir. 

Handan TaşgınHandan Taşgın