BİLGİ
Giriş Tarihi : 18-04-2023 12:23

Zamir Çeşitleri ve Anlamları

Zamir Çeşitleri ve Anlamları

Zamir ne demektir?
Zamir’in diğer adı ise adıl’dır.Zamirler en kısa tabirle isim soylu kelimelerdir.Daha detaylı açıklamak gerekirse; isim olmadıkları halde cümlede varlık isimleri yerine kullanılabilen ve bu varlık adlarının yerine getirdiği tüm işlevleri yerine getirebilen kelimelere zamir denir.

Sözcük Hâlindeki Zamirler
Kişi Zamirleri: Sadece insan isimlerinin yerini tutan zamirlerdir. Sözü söyleyenle diğerlerini ayırmada kullanılır. Üç tekil, üç de çoğul olmak üzere altı şahıs zamiri vardır. Bunlara kişi adılı da denir.

İşaret Zamirleri: İsimleri, yerini işaret yoluyla, göstererek tutan zamirlerdir.Gösterme adılları tekil ve çoğul olarak kullanılabilir. Asıl işaret zamirleri “bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar” dır.

Belgisiz Zamirler: İsimlerin yerini belli belirsiz, kesin olmayacak şekilde tutan zamirlerdir. Hangi varlığın yerini tuttukları açıkça belli değildir. Bunlara belirsizlik adılı da denir.


Soru Zamirleri: İsimlerin yerini soru yoluyla tutan zamirlerdir. Esas soru zamirleri “kim” ve “ne” dir.
Bunun yanında soru bildiren diğer sözcükler de soru zamiri olarak kullanılabilir.


Ek Hâlindeki Zamirler


İlgi Zamiri: İsimlere getirilerek, onların ait olduğu kişiyi bildiren zamirlerdir.
İyelik Zamirler : Cümlede daha önce geçmiş bir ismin ya da isim tamlamalarında tamlananın yerini tutan ek hâlindeki “-ki” zamiridir. Bu zamir kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır.

AdminAdmin