DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Abdullah Damar
Abdullah Damar
Giriş Tarihi : 10-06-2024 07:39

Milli Eğitim Akademisi; Eğitim Fakültelerine ve Öğretmenlik Mesleğine Darbe!

Milli Eğitim Akademisi; Eğitim Fakültelerine ve Öğretmenlik Mesleğine Darbe!

Öğretmenlik Meslek Kanunu taslak metni geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Taslak yedi bölümden oluşuyor. En dikkat çeken bölümlerin başında da “Öğretmen Akademisi”nin işleyişi ile ilgili hükümlerin yer aldığı bölümler geliyor.

Gelin öğretmenlerin Akademiye alınışından, mezun olana kadar geçen sürece mevzuat açısından kısaca bakalım;

-Öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde belirlenen teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi, Akademi tarafından verilir (Madde 8/1).

-Hazırlık eğitiminin süresi dört dönemdir. Bu süre, öğretmen adayının mezun olduğu yükseköğretim programına göre üç dönem olarak uygulanabilir (Madde 8/3).

-Hazırlık eğitimine alınacak adaylar, atama izni verilen pozisyon sayısını geçmemek üzere, birinci fıkrada (f) bendinde belirtilen sınav puan üstünlüğüne göre belirlenir(Madde 9/2).

-Hazırlık eğitiminde her bir teorik dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Her bir dersten not ortalaması 100 üzerinden 60 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Teorik derslerden başarısız olanlara, başarısız oldukları her bir ders için ek bir sınav hakkı verilir. Ek sınavdan 60 ve üzerinde puan alanlar ilgili dersten başarılı sayılır. Ek sınavlar sonunda herhangi bir dersten başarısız olanlar Akademiyle ilişiği kesilir (Madde 10/1).

-Hazırlık eğitiminde edinilen bilgi, beceri, tutum ve davranışların eğitim-öğretim ortamına yansıtılmasındaki başarı düzeyini belirlemek amacıyla öğretmen adayı üç defa değerlendirmeye tabi tutulur. Söz konusu değerlendirme, uygulamadan sorumlu eğitim personeli ile uygulamanın yapıldığı eğitim kurumundaki danışman öğretmen tarafından; Bakanlıkça belirlenen öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak Akademi tarafından öğretmenlik atama alanlarına göre oluşturulan değerlendirme formu üzerinden yapılır. Uygulamadan sorumlu eğitim personeli ve danışman öğretmen tarafından ayrı ayrı doldurulan değerlendirme formlarında verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak değerlendirme puanı belirlenir. Birinci değerlendirme puanının yüzde yirmisi, ikinci değerlendirme puanının yüzde otuzu, üçüncü değerlendirme puanının yüzde ellisi alınarak uygulamalı ders başarı puanı belirlenir. Öğretmen adaylarından uygulamalı ders başarı puanı 100 üzerinden 70 ve üzerinde olanlar başarılı sayılır. Uygulamalı derslerde başarısız olanların Akademiyle ilişkisi kesilir (10/2).

-Hazırlık eğitiminin sonunda, teorik ve uygulamalı derslerin ağırlıklı ortalaması alınarak atamaya esas başarı puanı belirlenir (10/3).

KPSS’den yeterli puanı alarak Akademiye girmeye hak kazanan “Öğretmen adayı”, AKP’li Milli Eğitim Bakanının atadığı Akademi kadrosu tarafından eğitimden geçirilecek ve hazırlık eğitimi boyunca teorik derslerden 60 puan ve üzeri alacak; yine AKP tarafından görevlendirilmiş uygulamadan sorumlu eğitim personeli ve uygulamanın yapıldığı eğitim kurumundaki AKP tarafından görevlendirilmiş danışman öğretmen (Muhtemelen Eğitim Bir Sen Üyesi) tarafından, öğretmenlik atama alanlarına göre oluşturulan değerlendirme formu üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacak ve her iki değerlendirme sonucu ortaya çıkan puanların aritmetik ortalamasına göre atama hakkı kazanacak!

Bu durum, eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme misyonlarının ortadan kaldırılması ve açık açık “Sizin yetiştirdiğiniz öğretmenleri ben öğretmen olarak görmüyorum, kendi öğretmenimi kendim yetiştiririm” anlamına gelmektedir!

Ayrıca, Milli Eğitim Temel Kanununun 43.maddesinde tanımlanan  “Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.” Hükmüyok sayılarak, “Öğretmenlik; genel kültür, özel alan eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi bakımından hazırlığı gerektiren özel bir ihtisas mesleğidir (Madde 7/1), şekline dönüştürülerek, kanunla verilen bir hak, başka bir kanunla geri alınmaktadır.

Gün , eğitim sendikalarının ve eğitim fakültelerinin bir araya gelme ve bu kanun taslağını geri çektirmek için ortak mücadeleye girişme günüdür. Eğitim fakültesi mezunu, KPSS’yi kazanmış genç öğretmenlerimizi, AKP ilçe başkanlıklarının kapısında sıra olmaktan kurtarmak için yarın çok geç olabilir!

Mücadele, hemen şimdi!

 

 

 

 

 

 

NELER SÖYLENDİ?
@
Abdullah Damar

Abdullah Damar

DİĞER YAZILARI Örgütsel Politika ve Politik Davranış Ne Demektir? Örgütlerde Uzmanlığa Dayalı Gücün Önemi Örgütsel Yapılarda Resmiyete Dayalı Gücün Kullanılması Örgütsel Güç Ne Demektir? Farklılaştırılmış Öğretim Okul Temelli Planlama Nedir, Süreç Nasıl İşleyecektir? Sosyal Gruplarda Çatışma Tanzimat Dönemi Maarif Modeli Etkili Sınıf Yönetimi Becerileri Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Üzerine Değinmeler Öğrenme-Öğretme İlkeleri ve Özellikleri Öğrenci Motivasyonu için Ailelere Öneriler Öğrenci Motivasyonu için Öneriler Öğrenci Motivasyonunu Düşüren İfadeler Motivasyon ve Öğrenci Başarısı Öğretmen Atamalarında Belirsizlik! Sınıf İçi Etkinliklere Katılımın Engelleri Öğrencilerin Etkinliklere Katılımını Sağlamaya Yönelik İlkeler Öğrencilerin Unutamadığı Öğretmen Davranışları Öğrencilerin Sınıf İçi Etkinliklere Katılımı Eğitimden Erken Ayrılma Müzik ve Resim Yeteneği Olan Öğrencilere BİLSEM’de Engel! Okullaşmayı Azaltan Unsurlar (2) ; Devamsızlık! Okullaşmayı Azaltan Unsurlar; Eğitim Dışındaki Çocuklar Lider Öğretmenliğin Neresindeyiz?? Sınıf Yönetimi ve Özellikleri Çocukları Kitap Okumaktan Uzaklaştırma Yöntemleri! Merak ve Yaratıcılığın Panzehiri Disiplin Amirinin Şikâyetçi/Mağdur Olması Durumunda Oluşan Hukuksal Durum Sosyal ve Duygusal Beceriler ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki Öğrenme için Değerlendirme İlkeleri Kamusal Eğitim Aşındırılıyor! Mesleki İyilik Hali Nasıl Sağlanır? Eğitim Sistemi Çocuklara Sosyal ve Duygusal Becerileri Kazandırabiliyor Mu? Örtük Müfredatın Önemi Demokratik Toplumlarda Müfredat Nasıl Belirlenir? Öğrenme Akışının Dört Aşaması KESK, Yeni Bir Mutabakatla Ayağa Kalkmalıdır! Sınıfta Yaratıcılığı Sağlayan ve Engelleyen Unsurlar Yaratıcı Öğretmenlerin Özellikleri Göçmen Öğrencilerin Yaşadığı Sorunlar Devlet Memurluğundan Çekilmiş Sayılma Halleri Nelerdir? Lider Öğretmenler Ne Yapmalı? Öğretmen Motivasyonuna Etki Eden Faktörler Okul Kayıtları, Eğitim Hakkı ve Fırsat Eşitliğini Ortadan Kaldırıyor! İnsandaki Sermaye Türlerinin Farkında Mıyız? Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası Nasıl Olmalı? Memuriyetten Çekilenlerin Yeniden Atanması Nasıl Olur? Laiklik Elden Gitti Mi? Devlet Kurumlarının Engelli Personel Çalıştırma Yükümlülüğü Kız Çocuklarının Eğitime Kazandırılması Mı, Laikçi Hezeyanlar Mı? Memurluğun Sona Ermesi Nasıl Gerçekleşir? MEB’den Yaz Okuluna Tırpan! Disiplin Cezaları Geri Alınabilir mi? Disiplin Amirinin Hafiflettiği Cezaya İtiraz Edilebilir Mi? Memuriyetten Ayrılanlara Disiplin Cezası Verilebilir Mi? Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi Nasıl Olur? MEB’in Yeni Eğitim Politikaları Disiplin Cezalarında Tekerrür Sanal Kamusal Alanın Önemi “Sol” Neden Başarısız? Ortak Politikalar Mutabakat Metninde Öğretmen Disiplin Cezasını Ağırlaştıran Haller Vilayet Maarif Meclislerinin Kurulması Depremzede Öğretmenlere Şartsız Tayin Hakkı Verilmelidir! İlk Maarif Müdürlüğü Ne Zaman Kuruldu? Soruşturma Raporunda Hangi Teklifler Getirilir? 76.Madde Şube Müdürleri İdari İzin Kullanan Depremzede Öğretmenler Ek Ders Ücreti Alabilir Mi? Eğitim Nedir, Ne Değildir?
BURÇ YORUMLARI
 • KOÇ
  Koç Burcu
 • BOĞA
  Boğa Burcu
 • İKİZLER
  İkizler Burcu
 • YENGEÇ
  Yengeç Burcu
 • ASLAN
  Aslan Burcu
 • BAŞAK
  Başak Burcu
 • TERAZİ
  Terazi Burcu
 • AKREP
  Akrep Burcu
 • YAY
  Yay Burcu
 • OĞLAK
  Oğlak Burcu
 • KOVA
  Kova Burcu
 • BALIK
  Balık Burcu
ANKET OYLAMA TÜMÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA