BİLGİ
Giriş Tarihi : 04-05-2023 07:35

Allah’ın 100. İsmi Var mı? Allah’ın 100. İsmi Nedir?

Allah’ın 100. adı var mı diye araştırmalar yapanlar kesin olarak net bir cevap bulamıyorlar, peki Allah’ın 100. ismi var mıdır?

Allah’ın 100. İsmi Var mı? Allah’ın 100. İsmi Nedir?

Allah (c.c.)’ın kutsal isimlerinin sayısı 99’dur. 

 

Allahü teâlânın isimleri Tevkifidir. Yani, İslamiyet’te bildirilen isimleri söylemek caiz, bunlardan başkasını söylemek caiz değildir. Mesela Allahü teâlâya âlim denir. Fakat; âlim manasına gelen fakih kelimesini Allah için kullanmak caiz olmaz. Çünkü, İslamiyet, Allahü teâlâya fakih dememiştir. 
Allahü teâlânın isimleri sonsuzdur. Binbir ismi var diye meşhurdur. Yani, isimlerden binbir tanesini insanlara bildirmiştir. Dinimizde bunlardan doksandokuzu bildirilmiştir. Bunlara Esma-ül hüsnâ denir.

Esma-i hüsnâdan olmadığı halde, Mevla, Rab, Nasır, Galip, Ekrem,Allahü teâlânın ismi olarak Kur'an-ı kerimde kullanılmıştır. Hadis-i şeriflerde ise, Hannan, Mennan, Cemil gibi isimler kullanılmıştır. (Feraid)

No İsim Arapçası Açıklama
1 Allah الله El-İlah, Allah (Diğer bütün isimlerini kapsar)
2 Rahmân الرحمن Çok rahmet sâhibi ve şefkatli
3 Rahîm الرحيم Bağışlayıcı, sevdiklerine merhamet eden
4 Adil العدل Adil olan
5 Afüv العفو Affedici
6 Âhir الآخر Son, Varlığının sonu olmayan.
7 Alîm العليم Bilen
8 Aliyy العلي Üstün
9 Azîm العظيم Büyük
10 Azîz العزيز Mutlak galip
11 Bâis الباعث Benzerleri arasından ‘seçip ortaya çıkaran’.
12 Bâkî الباقي Sonsuz olan
13 Bâri البارئ Yaratan
14 Basîr البصير Gören.
15 Bâsit الباسط Ferahlatan.
16 Bâtın الباطن Görünmeyen
17 Bedî البديع Örneksiz yaratan.
18 Berr البَرّ İyilik kaynağı.
19 Câmi الجامع Toparlayan.
20 Cebbâr الجبّار Zorla yaptırabilen.
21 Celîl الجليل Hiddetiyle de yüce.
22 Dâr الضار Zarar verici şeyleri de yaradan.
23 Evvel الأوّل İlk olan, Varlığının başı olmayan.
24 Fettâh الفتّاح Kullarına kucak Açan.
25 Gaffâr الغفّار Bağışlayıcı.
26 Gafûr الغفور Günahları affeden.
27 Ganî الغني Zengin
28 Habîr الخبير Haberdar
29 Hâdî الهادي Hidayet verici.
30 Hâfıd الخافض Perişan eden.
31 Hafîz الحفيظ Koruyucu
32 Hakem الحكم Hakem
33 Hakîm الحكيم Hüküm veren.
34 Hakk الحقّ Gerçek, hakîkat.
35 Hâlik الخالق Yaratıcı.
36 Halîm الحليم Yumuşak muamele eden.
37 Hamîd الحميد Övgüye layık.
38 Hasîb الحسيب Hesap gören
39 Hayy الحيّ Hayatın tek kaynağı.
40 Kābid القابض Alan (Can alan), sıkan.
41 Kādir القادر Kudretli
42 Kahhâr القهّار Kahreden.
43 Kaviyy القويّ Kuvvetli
44 Kayyûm القيّوم Bütün varlığı ayakta tutan.
45 Kebîr الكبير Büyük.
46 Kerîm الكريم Cömert.
47 Kuddûs القدّوس Tertemiz.
48 Latîf اللطيف İnce, letafetli
49 Mâcid الماجد Şânlı.
50 Mâlik-ül Mülk مالك الملك Mülkün sâhibi.
51 Mâni المانع Engel olan.
52 Mecîd المجيد Şerefli.
53 Melik الملك Hükümdar.
54 Metîn المتين Sağlam.
55 Mu’ahhir المؤخّر Geride bırakan, erteleyen
56 Mucîb المجيب İcâbet eden.
57 Muğnî المغني Zenginleştiren
58 Muhsî المحسي Her şeyin sayısını bilen
59 Muhyî المحيي Dirilten.
60 Muîd المعيد Döndüren
61 Muiz المعز İzzet veren
62 Mukaddim المقدّم Öne geçiren.
63 Mukît المقيت Besleyen.
64 Muksit المقسط Dürüst.
65 Muktedir المقتدر İktidar sahibi.
66 Musavvir المصور Tasarımlayan, şekillendiren.
67 Mübdî’ المبدىء Varlık veren
68 Müheymin المهيْمن Belirleyici.
69 Mü’min المؤمن Güvene layık olan.
70 Mümît المميت Canları alan.
71 Müntakim المنتقم İntikam alan
72 Müteâli المتعالِ Yüce varlık
73 Mütekebbir المتكبّر Çok büyük, azamet sâhibi .
74 Müzil المذل Zillet veren.
75 Nâfi النافع Faydalandıran.
76 Nûr النور Nur, Işık
77 Râfi الرافع Yücelten.
78 Rakîb الرقيب Kontrol ve gözetim altında bulunduran.
79 Ra’ûf الرؤوف Esirgeyen.
80 Reşîd الرشيد Doğru yola eriştiren.
81 Rezzâk الرزّاق Rızıklandıran.
82 Sabûr الصبور Sabırlı olan.
83 Samed الصمد Bağımsız var olan.
84 Şehîd الشهيد Şâhit.
85 Şekûr الشكور Teşekkür eden
86 Selām السلام Esenlik kaynağı.
87 Semî السميع İşiten.
88 Tevvâb التوّاب Tövbelere kucak açan.
89 Vâcid الواجد İcâd eyleyen, varlığı kendinden olan
90 Vâhid الواحد Birliğin kendisi.
91 Vâlî الوالي Yöneten.
92 Vâris الوارث Bütün servetlerin gerçek sâhibi
93 Vâsi الواسع Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan
94 Vedûd الودود Seven ve sevilen.
95 Vehhâb الوهّاب Karşılıksız bolca veren.
96 Vekîl الوكيل Kendisine tevekkül edenlere yardım eden
97 Velî الولي Beraber, yakın olan.
98 Zâhir الظاهر Varlığı âşikâr olan.
99 Zülcelâl-i vel-İkrâm ذو الجلال والإكرام Şanlı ve İkrâmlı.

Allah’ın bizlere bildirilen isimleri 99 adettir ve bu isimleri de Esmaül Hüsna olarak bilinmektedir. Allah’ın 100. ismi olarak da bir çok isim sayılabilir. Zira Esmaül Hüsna’nın içerisinde yer almayıp da Kuran-ı Kerim’de bu isimler geçmektedir.Esmaül Hüsna’nın dışında Kuran’da Allah’ın bir çok ismi geçmektedir.

Allahü teâlânın isimleri Tevkifidir. Yani, İslamiyet’te bildirilen isimleri söylemek caiz, bunlardan başkasını söylemek caiz değildir. Mesela Allahü teâlâya âlim denir. Fakat; âlim manasına gelen fakih kelimesini Allah için kullanmak caiz olmaz. Çünkü, İslamiyet, Allahü teâlâya fakih dememiştir. ….

Allahü teâlânın isimleri sonsuzdur. Binbir ismi var diye meşhurdur. Yani, isimlerden binbir tanesini insanlara bildirmiştir. Dinimizde bunlardan doksandokuzu bildirilmiştir. Bunlara Esma-ül hüsnâ denir.

Esma-i hüsnâdan olmadığı halde, Mevla, Rab, Nasır, Galip, Ekrem,Allahü teâlânın ismi olarak Kur’an-ı kerimde kullanılmıştır. Hadis-i şeriflerde ise, Hannan, Mennan, Cemil gibi isimler kullanılmıştır.

 

Hatta bazı rivayetlerde Allah’ın 1001 ismi olduğu zikredilmektedir. Bu binbir ismin üçte biri Kuran’ı Kerim’de gizlidir, üçte birini Peygamber Efendimiz (s.a.a.) bilir ve üçte birini de melekler bilir.

AdminAdmin