BİLGİ
Giriş Tarihi : 23-05-2023 07:26

Hicri Takvim ve Miladi Takvim Arasındaki Farklar Nelerdir?

MİLADİ TAKVİM VE HİCRİ TAKVİM ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Hicri Takvim ve Miladi Takvim Arasındaki Farklar Nelerdir?
 • Hicri takvim 1 yılı 354 ya da 355 gün olan ve 12 kameri aydan oluşan bir takvimdir.
 • Miladi takvim  365 gün 6 saatlik zamanı “1 yıl” olarak kabul eden takvimdir.
 • Hicri Takvim ay yılını esas alır, Miladi Takvim ise güneş yılını esas alır.
 • Her iki takvim arasında 11 gün fark vardır.
 • Hicri takvim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (saa) Mekke’den Medine’ye hicretini başlangıç tarihi olarak alır. Miladi Takvimde ise Hz. İsa’nın (as) doğum tarihi başlangıç alır.

 


Miladi Takvim

Başlangıç tarihi 0 yani Hz. İsa'nın doğumu.
Güneş esas alınmıştır.
1 yılda 365 gün vardır.
1 yıl = 12 aydır.

 

Miladi Aylarının isimleri sırasıyla:

 1. Ocak
 2. Şubat
 3. Mart
 4. Nisan
 5. Mayıs
 6. Haziran
 7. Temmuz
 8. Ağustos
 9. Eylül
 10. Ekim
 11. Kasım
 12. Aralık

 

Hicri Takvim

Başlangıcı 622 yılıdır. Yani Peygamber efendimizin Mekkeden Medine'ye hicret ettiği zamandır. Hicri takvimin ismi de Hicretten gelmiştir.
Ay esas almıştır.
1 yılda 354 ya da 355 gün vardır.
1 yıl = 12 ay

Hicri ayların isimleri sırasıyla:

 1. Muharrem
 2. Safer
 3. Rebilevvel
 4. Rebiülahir
 5. Cemaziyelevvel
 6. Cemaziyelahir
 7. Recep
 8. Şaban
 9. Ramazan
 10. Şevval
 11. Zilakde
 12. Zilhicce

 

 

Ne zaman Miladi takvim kullanmaya başladık?

 • 1 Ocak 1926

AdminAdmin